Robots y educación

Anar a versió en valencià La evolución de la humanidad camina aparejada al dominio y la evolución de la tecnología. Y en este desarrollo histórico, la era digital ha supuesto un gran salto cualitativo y cuantitativo, que ha llevado a una auténtica revolución en todos los aspectos: económicos, culturales, educativos,...

Intel·ligències múltiples

L’estudi de la inteligència humana ha segut un dels camps més investigats al llarg del temps. Gràcies a este fet, coneixem el seu funcionament, així com una gràn varietat de test psicomètrics que serveixen per a mesurar-la. Seguint la teoria de les inteligències múltiples establida pel psicòleg, investigador i professor...

Robots i educació

Castellano L’evolució de la humanitat camina parella al domini i l’evolució de la tecnologia. I en este desenvolupament històric, l’era digital ha suposat un gran salt qualitatiu i quantitatiu, que ha portat a una autèntica revolució en tots els aspectes: econòmics, culturals, educatius, de l’oci … Les més recents generacions...
Robots y educación

Robots y educación

Anar a versió en valencià La evolución de la humanidad camina aparejada al dominio y la evolución de la tecnología. Y en este desarrollo histórico, la era digital ha supuesto un gran salto cualitativo y cuantitativo, que ha llevado a una auténtica revolución en todos los aspectos: económicos, culturales, educativos,...
Intel·ligències múltiples

Intel·ligències múltiples

L’estudi de la inteligència humana ha segut un dels camps més investigats al llarg del temps. Gràcies a este fet, coneixem el seu funcionament, així com una gràn varietat de test psicomètrics que serveixen per a mesurar-la. Seguint la teoria de les inteligències múltiples establida pel psicòleg, investigador i professor...
Robots i educació

Robots i educació

Castellano L’evolució de la humanitat camina parella al domini i l’evolució de la tecnologia. I en este desenvolupament històric, l’era digital ha suposat un gran salt qualitatiu i quantitatiu, que ha portat a una autèntica revolució en tots els aspectes: econòmics, culturals, educatius, de l’oci … Les més recents generacions...