Intel·ligències múltiples

L’estudi de la inteligència humana ha segut un dels camps més investigats al llarg del temps. Gràcies a este fet, coneixem el seu funcionament, així com una gràn varietat de test psicomètrics que serveixen per a mesurar-la. Seguint la teoria de les inteligències múltiples establida pel psicòleg, investigador i professor de la Universitat de Harvard, Howard Gardner, podem concluïr que la robòtica educativa és una de les activitats amb un ampli espectre d’influència en el seu desenvolupament.

ComCom influeix l’activitat de robòtica educativa en cadascuna de les categories d’intel·ligència que descriu aquesta classificació teòrica?:

INTEL·LIGÈNCIA LÒGIC-MATEMÀTICA, sens dubte, la més evident i en la qual se centra moltes de les valoracions que es fan de l’activitat; s’utilitzen nombres de manera efectiva en aplicar càlculs numèrics i usant la lògica de programació.

INTEL·LIGÈNCIA VISUAL-ESPACIAL, en aspectes com color, línia, forma, figura i espai, i la relació existent entre ells, en treballar amb colors, formes i volums, passant durant el procés de les dues a les tres dimensions i viceversa.

INTEL·LIGÈNCIA FÍSICA-KINESTÈSICA, mitjançant la realització de treballs manuals que impliquen utilitzar el sentit del tacte, treballant amb peces xicotetes de longitud i volums diferents.

INTEL·LIGÈNCIA LINGÜÍSTICA, en utilitzar el llenguatge oral i escrit amb la finalitat d’informar, entretenir, persuadir i adquirir nous coneixements, en haver de recollir en la documentació final tot el procés seguit, fent ús del vocabulari tècnic adequat i exposar-lo a classe. Es torna necessària l’ús i aprenentatge de múltiples llenguatges i idiomes, alguns senzills, uns altres més complexos, amb les seues pròpies gramàtiques i semàntiques, que enriqueixen la capacitat d’adaptació del cervell a aquests canvis.

 INTEL·LIGÈNCIA INTERPERSONAL,  INTRAPERSONAL I EMOCIONAL ja que ens permet entendre als que ens envolten, a través de la socialització que suposa el treball en equip. Ens coneixem amb realisme, a l’acte descobrir les virtuts i defectes propis. Mitjançant el treball cooperatiu es potencia l’empatia, la solidaritat i l’autoconsciència de la sensibilitat, reconeixent les pròpies possibilitats i destreses.

INTEL·LIGÈNCIA NATURALISTA, com la capacitat per entendre el món natural, en permetre el desenvolupament i estudi de models animals, analitzant la seva morfologia, moviment i el seu hàbitat.

INTEL·LIGÈNCIA MUSICAL facilitat que una persona puga tindre per percebre i identificar sons i els seus elements, en permetre el treball amb notes musicals i permetre la construcció d’instruments amb maquinari i programari.

A més, desenvolupa aspectes com la CAPACITAT D’ATENCIÓ, MEMÒRIA I CONCENTRACIÓ, la CAPACITAT CREATIVA i les seves habilitats manuals i de construcció (motricitat fina i gruixuda); també la importantíssima i necessària habilitat per plantejar estratègies de resolució de problemes.

Esta forma d’aprenentatge, divertida, desperta l’interès i la curiositat pels principis científics i tecnològics que regeixen el món que ens envolta.

Marcar el enlace permanente.

2 comentarios

  1. Pingback: Robots i educació

  2. Pingback: Robots y educación

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *